Velfærdsfonden for medarbejdere hos Krüger A/S

Velfærdsfonden for medarbejdere hos Krüger A/S

At yde bidrag til medarbejdere eller grupper af medarbejdere i Krüger A/S til studierejser af faglig og social art, til arrangementer af kulturel eller idrætslig karakter og til hermed ligestillede formål. Det tilsigtes hermed fortrinsvis at anvende fondens midler til dækning af udgifter, som ikke vil kunne afholdes af Krüger A/S. Legatet kan kun søges af ansatte hos Krüger A/S

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar