Velgørenhedsfonden for Det Danske Frimurerlaug af gamle, frie og antagne murere

Velgørenhedsfonden for Det Danske Frimurerlaug af gamle, frie og antagne murere

Hjælp til trængende medlemmer under frimurerlauget eller deres efterladte.
Yderligere oplysninger: Laugsvelgørenhedsfondens midler anvendes fortrinsvis til hjælp og støtte for brødre, der på grund af sygdom , invaliditet eller anden ulykkelig og upåregnelig måde er kommet i akutte økonomiske vanskeligheder. Der kan tillige ydes økonomisk hjælp til en broders efterladte, når disse på grund af broderens død må skønnes at være kommet i økonomiske vanskeligheder. Herudover kan midlerne anvendes til støtte for velgørende frimureriske institutioner samt til andre velgørende formål.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar