Velgørenhedsfondet under Logen Danevirke under Frimurerlauget af G.F. & A.M

Velgørenhedsfondet under Logen Danevirke under Frimurerlauget af G.F. & A.M

Hjælp og støtte til værdigt trængende brødre eller deres efterladte, for så vidt logerådet eller logen måtte finde det formålstjenligt.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar