Velux Fonden af 1981

Velux Fonden af 1981

Ældre menneskers aktivitet. Forskning i gerontologi og geriatri (ældres livsvilkår og sygdomme). Forskning i oftalmologi (øjenssygdomme). Større, konkret afgrænsede opgaver til fremme af kunstneriske, kulturelle, videnskabelige og sociale formål. Hædersgaver vedr. dagslysets værdi og betydning eller vedr. industrielt fremstillede bygningskomponenter.
Yderligere oplysninger: Hædersgaver kan ikke ansøges. Efter fondens praksis ydes der ikke støtte til løbende drift, studierejser, udannelse, teaterforestillinger, koncerter, kunstudstillinger, film- og pladeinspilninger, ligesom lokale opgaver normalt heller ikke opnår støtte.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar