Velux Fonden

Velux Fonden

Støtter almennyttige og videnskabelige formål fortrinsvis i Danmark. Der doneres midler til kulturelle, kunstneriske og sociale projekter. Der støttes større forskningsprojekter inden for humanvidenskaberne. Særligt formål er at støtte forskning inden for øjensygdomme (oftalmologi) og ældres livsvilkår og sygdomme (gerontologi og geriatri). Der foretages endvidere uddelinger, der støtter ældre, initiativrige medborgere i at holde sig aktive. Her er der tale om mindre donationer til enkeltpersoner eller ældre, som efter pensionsalderen yder en frivillig indsats uden økonomisk vinding eller får mulighed for at realisere et længe næret ønske. Desuden støttes projekter med vægt på miljø og bæredygtighed, her er fokus især på bæredygtige samfund, ressourceanvendelse og forvaltning og biodiversitet. De ydes ikke støtte til arbejdslegater og andre personlige legater til forbedring af sociale vilkår, ophold, ph.d. studier. Se hjemmeside for yderligere oplysninger om ikke-støtteberettigede. Ansøgning skal ske via fondens elektroniske ansøgningsmodul.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar