Vennerslund Familiefond

Vennerslund Familiefond

Eje, bevare og administrere fondens aktiver og yde økonomisk støtte til Vennerslund gods, stifternes descendenter og disses ægtefæller samt land- og skovbrugsfaglig forskning.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar