Verena Merz & Otto Kjærgaards børnefond

Verena Merz & Otto Kjærgaards børnefond

Fondens formål er at yde økonomisk støtte til initiativer, projekter og lignende, der udføres af enkeltpersoner, foreninger, virksomheder og institutioner, hvis arbejde gavner svigtede og socialt udsatte børn og unge. Støtten ydes fortrinsvis til formål, der ikke dækkes af den til enhver tid gældende lovgivning om offentlige ydelser. Fonden modtager kun elektronisk ansøgning til administrators e-mailadresse. Fonden uddeler første gang midler i 2013.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar