Viborg Stiftsfond

Viborg Stiftsfond

Støtte til kirkelige opgavers løsning i Viborg stiftsområde.
Yderligere oplysninger: Ifølge Viborg Stiftsfonds vedtægt ydes der støtte til kirkelige opgaver af almen
kirkelig betydning for stiftet, herunder tilrettelæggelse af kirkelige fællesmøder og kurser til dygtiggørelse, især for præster og menighedsrådsmedlemmer, samt nedsættelse af udvalg, der skal arbejde med aktuelle kirkelige problemer. Desuden kan der ydes støtte til rejser, der omfattes af fondets formål, for stiftets præster og lægfolk.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar