Viggo Brøndal og hustrus legat

Viggo Brøndal og hustrus legat

Støtte af unge sprogvidenskabsfolk (på kandidat- og ph.d.niveau) fortrinsvis med
fransk som hovedfag eller med almen lingvistik som interesse og med udpræget videnskabelig tilbøjelighed til fortsat studium af sprogvidenskab.
Yderligere oplysninger: Der kan eksempelvis ydes støtte til forskningsrejser, publicering eller andet tilsvarende formål til fremme af forskningen. Ansøgninger skal rumme oplysninger
om navn, adresse, personnummer, uddannelse og forskningsbaggrund samt en præcis men kortfattet projektbeskrivelse og et budget. Der vedlægges intet materiale herudover, og der anvendes ikke specielt skema.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar