Viholm-Fonden

Viholm-Fonden

Støtte til nefrologisk forskning, med særligt henblik på behandling i hæmodialyse eller nyretransplantation eller lignende. Der kan endvidere ydes støtte til psykiatrisk forskning eller anden medicinsk forskning. Annonceres i Ugeskrift for Læger. Der ydes ikke støtte til rejser, kurser o.l. Der uddeles årligt ca. 30.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar