Vilh. Hansen og hustrus Mindelegat

Vilh. Hansen og hustrus Mindelegat

Støtte til unge handels- og kontorfunktionærers videre uddannelse i deres fag i indland og udland. Ansøger skal have faglig HK-uddannelse og være mellem 20 og 30 år, 3 års medlemskab af HK og være ude af stand til selv at bekoste uddannelsen.
Yderligere oplysninger: Ansøgerens forældre eller nære pårørendes økonomiske forhold er uden indflydelse
på, om en ansøger kan komme i betragtning.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar