Ville Heise Boliglegat

Ville Heise Boliglegat

Legatets årlige nettoindtægt efter henlæggelser uddeles efter ansøgning i passende portioner til institutioner eller stiftelser med boliger for enlige kvinder med det formål at forbedre boligforholdene for beboerne, herunder nedbringe boligomkostningerne for disse.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar