Ville Heises Legat

Ville Heises Legat

Ville Heises Legat, der er oprettet for midler stillet til rådighed af Ville Heise, enke efter komponisten Peter Heise, yder støtte ´til børnesagen i almindelighed til fordel fortrinsvis for børn kommende fra hjem i Københavns og Frederiksberg kommuner, samt det område, der tidligere udgjorde Frederiksborg amt, alt i det omfang udgifterne ikke dækkes af det offentlige´. For tiden prioriterer bestyrelsen initiativer og projekter, der kommer flest mulige børn til gode, og forskning i sygdomme hos børn. Der vil således for tiden ikke kunne påregnes støtte til enkeltpersoners underhold. Ansøgning sendes via hjemmeside eller til legatets adresse, for medicinske ansøgninger i givet fald på rekvireret ansøgningsskema. Ansøgningsfrister: Medicinske ansøgninger: 1. juni, andre ansøgninger: 15/3, 1/8 og 15/10.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar