Villiam Grønbæks Rejse- og Studielegat til Fremme af Religionspsykologisk Forskning

Villiam Grønbæks Rejse- og Studielegat til Fremme af Religionspsykologisk Forskning

Legatets formål er at fremme religionspsykologisk forskning ved at yde tilskud til danske og nordiske forskeres studier i ind- og udland samt yde støtte til udgivelse og oversættelse af religionspsykologiske afhandlinger.
Yderligere oplysninger: Fondet virker for fremme af den nordiske religionspsykologiske forskning.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar