Villum Fonden

Villum Fonden

Fonden støtter især forskningsaktiviteter inden for teknisk videnskab og naturvidenskab, jordbrugs- og veterinærvidenskab. Støtte gives grundforskning og kan dække løn, drift og anskaffelse af større apparatur til forskningsformål, specielt hvis der er tale om frontforskning. Fondens gæsteforskerprogram giver danske forskningsinstitutioner mulighed at tiltrække førende udenlandske forskere i en kortere periode, Desuden finansieres et post.doc-program med hhv. indviduelle stipendier og blokstipendier, der administreres af et udvalg af dekaner fra de teknisk og naturvidenskabelige fakulteter. Senest er Villum Fondens Young Investigator Programme lanceret med en pulje til yngre forskere, såvel lektorer som post.doc. Fonden støtter også formidling af naturvidenskab og teknisk forskning. Uddeler desuden midler til større sociale opgaver i DK, Østeuropa og Grønland og kulturelle projekter. Desuden støttes projekter med vægt på miljø og bæredygtighed, her er fokus især på bæredygtige samfund, ressourceanvendelse og forvaltning og biodiversitet. Der ydes ikke støtte til arbejdslegater og andre personlige legater til forbedring af sociale vilkår, ophold, ph.d. studier.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar