Vinhandler Jørgen Dreyer og hustru Elisabeth Dreyer, født Andersen’s Legat

Vinhandler Jørgen Dreyer og hustru Elisabeth Dreyer, født Andersen´s Legat

At støtte descendenter efter legatstifteren og disses efterladte ægtefæller, øvrige slægtninge og personer med tilknytning til familien, tidligere ansatte i Vingården. Til almenvelgørende formål.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar