Virring-Essenbæk Sognes Spare- og Lånekasses Legatfond

Virring-Essenbæk Sognes Spare- og Lånekasses Legatfond

A. Hjælp til et eller to unge mennesker til videre uddannelse, være sig faglig eller boglig. B. Understøttelse til et eller to unge mennesker, der uden egen skyld er kommet i trang.
Yderligere oplysninger: De unge skal være hjemmehørende i Virring eller Essenbæk sogne.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar