Vissingfonden (Mogens og Jenny Vissings legat til den medicinske og tekniske videnskabs fremme)

Vissingfonden (Mogens og Jenny Vissings legat til den medicinske og tekniske videnskabs fremme)

Støtte til: 1. Lægevidenskabelig forskning, herunder særligt forskning indenfor sygdommene cancer og diabetes. 2. Teknisk forskning, herunder særligt forskning til udvikling af nye alternative energikilder. 3. Alment velgørende og almennyttige formål i øvrigt efter retningslinjer lagt af fondens bestyrelse. Der ydes ikke støtte til enkeltpersoner. Ansøgninger om støtte til enkeltpersoner, der ikke falder ind under fondens formål, nævnt som 1 og 2, kan ikke forventes besvaret.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar