VLT-Fonden

VLT-Fonden

At forbedre kårene for de til enhver tid ansatte og tidligere ansatte i VTL A/S. Støtte til ansatte i VLT og til tidligere ansatte, forudsat disse har en ansættelsestid på sammenlagt mindst 2 år. De ovenfornævntes pårørende kan også komme i betragtning. Endvidere tilskud til kollegiale samvær, f.eks. selskabeligt samvær, teateraftener, udflugter og lignende. Fonden kan erhverve feriehuse til brug for medarbejderne til benyttelse ved ferie, firmaskovture og personalekurser m.v.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar