VLT-Medarbejderfonden

VLT-Medarbejderfonden

Støtte til ansatte og tidligere ansatte medarbejdere og disses nærmeste pårørende. Kollegialt samvær.
Yderligere oplysninger: Fondens formål er at forbedre kårene for de til enhver tid ansatte i VLT A/S og for tidligere ansatte. Fonden kan derfor yde støtte til ansatte VLT-medarbejdere. Envidere kan fonden om fornødent yde støtte til tidligere ansatte i VLT A/S, forudsat disse har en ansættelsestid på sammenlagt mindst 2 år. Midlerne skal ligeledes kunne tildeles de ovenfornævnte nærmeste pårørende. Endvidere vil der kunne ydes tilskud til fremme af det kollegiale samvær, f.eks.
selskabeligt samvær, teateraftener, udflugter og lignende. Fonden kan erhverve feriehuse til brug for medarbejderne til benyttelse ved ferie, firmaskovture og personalekurser m.v.
Fonden kan kun søges af medarbejdere og støtter kun disse.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar