Warmings Legat

Warmings Legat

Legatet uddeles til faderløse ugifte døtre af lærere og til enker efter lærere, der har været ansat i folkeskolen i Fyns amtskommune. Ansøgere med hjemsted i det tidligere Odense amt skal foretrækkes. Ved uddelingen gives ugifte døtre af lærere en fortrinsstilling til 85% af legatets afkast. Legatet uddeles hvert år efter ansøgning i passende portioner i sådanne tilfælde, hvor legatudvalget skønner, at økonomisk støtte er på sin plads. Legatportionerne bliver annonceret i Ugeavisen og på Odense Kommunes hjemmeside og her kan der ligeledes printes ansøgningsskemaer ud. Ansøgere, der ikke modtager svar, er ikke kommet i betragtning.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar