Wilfred Oluf Christiansen og hustru Esther Johanne Erika Christiansens Mindelegat

Wilfred Oluf Christiansen og hustru Esther Johanne Erika Christiansens Mindelegat

Til hjælp til velfærd for personer, der er tilmeldt folkeregisteret i gl. Søndersø Kommune, og som i mindst eet år har været bosat i det område, der inden kommunesammenlægningen udgjorde Vigerslev Kommune. Legatet kan søges af: A. Ubemidlede og syge - såvel ældre som yngre - både enlige og ægtefæller, idet legatbestyrelsen fortrinsvis skal lægge vægt på den tilstedeværende trang og vort ønske om, at midlerne skal hjælpe de pågældende udover den offentlige hjælp, der kan opnås, og måske i tilfælde, hvor offentlig hjælp ikke kan opnås. B. Unge ubemidlede under uddannelse - såvel faglig uddannelse som enhver anden videregående uddannelse, idet bemærkes, at der i disse tilfælde ikke kræves tilmelding til folkeregisteret i gl. Søndersø Kommune, men blot at de pågældende i mindst et år har været bosat i den gamle Vigerslev Kommune eller i det område, der udgjorde Vigerslev Kommune. C. Ældreforsorgen i Vigerslev sogn, herunder til fest eller anden sammenkomst for de ældre samt som tilskud til De Ældres Udflugt, der arrangeres for ældre i Vigerslev sogn.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar