Wilhelm Hansen Fonden

Wilhelm Hansen Fonden

Der uddeles legater til støtte for musik, dans og teater - fortrinsvis dansk. Legater kan søges af enkeltpersoner eller grupper. Bestyrelsen kan desuden yde støtte på eget initiativ. Der ydes ikke støtte til amatørforeninger og -kor samt til udgivelse af bøger, videoer, film, noder, CD´er eller indkøb af inventar og instrumenter. Ansøgning indsendes elektronisk via hjemmeside.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar