Wilhelm Ratje og grosserer Wincent Magnus Blochs Fond og hustru Agnes Rathjes Legat

Wilhelm Ratje og grosserer Wincent Magnus Blochs Fond og hustru Agnes Rathjes Legat

Til værdige trængende - fortrisvis enlige og svage sønner og døtre af officerer,
militærlæger eller andre læger, statstjenestemænd, tjenestemænd i stor København
eller advokater. Til værdige trængende ældre kvinder i øvrigt navlig sådanne som
har behov for støtte til højere uddannelse.
Yderligere oplysninger: Ansøgningsskema tilsendes mod frankeret svarkuvert.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar