William O. Berntsens Fond

William O. Berntsens Fond

William O. Berntsens Fonden kan efter sit formål ydes støtte til forskning inden for dansk land- og skovbrug, herunder i forbindelse med miljøgenopretning, samt til fredede bygninger på danske gårde. Vejledning i udformning af ansøgning findes på hjemmesiden. Fonden kan kun søges efter indkaldelse i dagspressen og/eller BYFO-bladet.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar