William & Hugo Evers Fond

William og Hugo Evers Fond

Yder støtte til institutioner med velgørende og sygdomsbekæmpende formål samt til studier, fortrinsvis indenfor byggefagene og veterinære uddannelser. Kun ansøgninger der i indledningen tydeligt giver oplysning om flg. kommer i betragtning: 1) CPR/SE-nr., 2) SU, 3) Studieretning/optagelse i udland, 4) gennemført studietid (min. 2 år), 5) Kontonummer og registreringsnummer. Dokumentation vedr. pkt. 2-4 SKAL vedlægges. Ansøgninger der ikke opfylder nævnte krav, kommer ikke til bedømmelse. Der ydes ikke støtte til personer med afgangseksamen. Der ydes kun støtte til personer, der er skattepligtige i Danmark. Kun ansøgninger, der imødekommes, vil blive besvaret.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar