William og Thea Boysens Legat

William og Thea Boysens Legat

To lige store legatportioner til to unge dansksindede sønderjyder, som er under fortsat uddannelse i Danmark og som må anses for værdigt trængende til en sådan økonomisk støtte. Legatet kan således ikke gives til studieophold i udlandet. Legatet uddeles kun efter fremsendt ansøgningsskema, som rekvireres hos nedennævnte sekretær, bilagt frankeret svarkuvert.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar