William S. Knudsen and Clara Elisabeth Knudsen Rebild Fund

William S. Knudsen and Clara Elisabeth Knudsen Rebild Fund

Udveksling af danske og amerikanske unge i uddannelsesøjemed til studier i de respektive lande.
Yderligere oplysninger: Der ydes ikke støtte til grupperejser, skole- og værtsfamilieophold.
Dianas og Irenes Fond (1963), William S. Knudsen and Clara Elisabeth Knudsen Rebild Fund (5096) samt 1000 $ Fonden (3748) betegnes under et som Rebildselskabets Fonde og søges samlet, dvs. én ansøgning er tilstrækkelig.
Der gøres opmærksom på, at ansøgere, der ikke kommer i betragtning, ikke vil modtage skriftligt afslag.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar