Winthers Legat

Winthers Legat

Til unge, som ikke bor hjemme, er under uddannelse og født eller opvokset i Hvilsager Sogn. Der uddeles i alt 7.500 kr. Ansøgning skal være begrundet.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar