WWF Verdensnaturfonden

WWF Verdensnaturfonden

Bevarelse af truede naturværdier og dyre- og plantearter.
Yderligere oplysninger: Fonden benævnes WWF Verdensnaturfonden og er en del af World Wide Fund for Nature. Fondens formål er at bevare naturens mangfoldighed, at sikre at udnyttelse af naturens ressourcer sker på en bæredygtig måde samt at bekæmpe forurening og unødigt forbrug af ressourcer og energi. Fonden er en international organisation og yder kun i meget begrænset omfang støtte til danske projekter. I givet fald skal disse helst have et internationalt tilsnit. Der ydes kun støtte til projekter med direkte conservation-formål. Et særligt legat (Biodiversitetslegatet) giver støtte til danske og internationale projekter vedrørende biologisk diversitet, med hovedvægt på naturbevarelse.
Ansøgningsskema vedrørende Biodiversitetslegatet kan rekvireres i sekretariatet.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar