Youth for Understanding Rejsehjælp

Youth for Understanding Rejsehjælp

Youth for Understanding (YFU) i Danmark arrangerer international ungdomsudveksling for 15 til 18 årige danske skoleelever til fire kontinenter. 150 danskere tager hvert år med YFU på et års udveksling. De bor hos en familie og går i skole. YFUs fond tildeles efter en individuel vurdering baseret på forældrenes indkomst. Der er ingen øvre grænse for, hvor stor del af det samlede Rejsehjælps beløb en ansøger kan tildeles. YFU bygger på frivilligt arbejde. Det daglige arbejde foretages af et sekretariat, hvor der kan søges yderligere oplysninger. Ansøgningsskema kan rekvireres på nedenstående adresse. Der uddeles årligt op til ca. 100.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar