Zonta Studiefond for yngre kvinder

Zonta Studiefond for yngre kvinder

Fondsmidler kan søges af kvinder, som har gennemført mellemlange uddannelser (3-4 år) indenfor sundhedsvæsenet. Fonden tilgodeser udelukkende ansøgere, som ønsker at gennemføre et specialkursus og/eller studieophold i udlandet for at dygtiggøre sig indenfor eget faglige interesseområde. Kongresdeltagelse støttes ikke. Der kan søges om økonomisk støtte på op til 40.000 kr. til dækning af transportudgifter, kursusgebyr og opholdsudgifter. En ansøger, som ønsker at gennemføre et længerevarende studieforløb vil blive foretrukket. Ansøgningen skal skrives på særligt ansøgningsskema og vedlægges en anbefaling fra den fagligt ansvarlige på afdeling/institution samt en bekræftelse fra udenlandsk institution på, at studieopholdet eller kursusdeltagelsen kan finde sted. Efter studieopholdet skal en rapport om de vigtigste resultater og anvendelsesområder for den indhøstede viden samt et regnskab sendes til Zonta Studiefonds bestyrelse. Ansøgningsskema kan hentes på hjemmeside. Ansøgninger kan indsendes i perioden 1. november - 31. januar. Ansøgning skal mærkes med ´Zonta Studiefond´.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar